otok cres, island cres

Merag

Merag je staro obalno naselje smješteno u podnožju strme padine. Od davnina imalo je važan prometno-zemljopisni položaj. Preko Merga bila je omogućena najkraća trajektna veza između Cresa i Krka pa se pretpostavlja da je postojala još u antičko doba, a zasigurno u ranom srednjem vijeku o čemu svjedoči Krčki statut iz 13. st. te dopune Statuta iz 14. st. (Nikola Stražičiċ, Otočki ljetopis, 4). Pokraj mjesta, malo sjevernije, velika je udolina tektonskog porijekla (Merška jama), s gustom lovorovom šumom, jedinstvenom za ovo podneblje.