UDIČARENJE ZA NAJMLAĐE
Svake druge subote u jutarnjim satima na mulu Grotica
Više informacija: ŠRD Parangal - https://www.facebook.com/parangal.cres