Dječja karnevalska reduta održati će se 04.02.2024. u restoranu Santa Lucia.