Ispraćaj Stare godine u podne
od 11:00 h, Trg Frane Petrića