Božićni sajam OŠ Frane Petrića
OŠ Frane Petrića, 16:00 - 19:00
Organizator: OŠ Frane Petrića