Četvrtak, 5.10.2023.
Modna revija ribara
Cres, Veliki mul, 18:30 h

Kako bi predstavili rezultate financiranja iz Europske omotnice za 2014.-2020. godinu, promovirali sektor ribarstva, ali i predstavili uključene obrtnike i tvrtke, LAGUR/FLAG "Vela vrata" organizira jedinstveno događanje - prvu „Modnu reviju ribara“.

Uz javno izlaganje uspješne Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Vela vrata za razdoblje 2014.-2020. i promocije sektora ribarstva poseban naglasak će biti na ljudima koji se bave ribarstvom obzirom da su upravo oni najveće bogatstvo, a Modnu reviju ribara pratit će i zabavan program.

Pridružite nam se!