Umjetnička radionica Heferer pokrenula je 1994. godine, u suradnji s Koncertnom direkcijom Zagreb, ciklus koncerata na orguljama diljem Hrvatske, pod nazivom „Orgulje Heferer“ i to na orguljama koje je Radionica Heferer obnovila. Radionica Heferer obnovila je i naše orgulje.
U petak, 22. 9. u našoj župnoj crkvi održat će koncert Valentine Fijačko Kobić, sopran i Jasmina Belošević, orgulje.
Koncert je u 20h.
Svi ste pozvani.