Predstava prema slikovnicama Zorana Vakule "Vremenaste igre" održati će se 13.08. u Valunu s početkom u 20:30 sati.