Kulturne večeri u Martinšćici
Koncert klasične glazbe održati će se u Martinšćici u Crkvi sv. Martina 03.08. s početkom u 21:00 h.
Nastupaju Emilia Rukavina (mezzosporan) i Eva Kirchmayer – Bilić (orgulje).

Program:
1. Caccini: Ave Maria
2. W.A.Mozart: Agnus Dei iz Krunidbene mise
3. A. Dvorak: Biblijske pjesme: Slyš o Bože, Zpivajte
4. O. Anzelmo Canjuga: „Logorske“ skladbe za orgulje: Preludij u B duru
5. Armenski liturgijski himan: Surb, Surb (Svet, svet) obr. M. Jekmalyan
6. G. Puccini: Salve Regina
7. G. Bizet: Agnus Dei
8. O. Kamilo Kolb: Ja vjerujem
9. O. Bernardin Sokol: Due prezzi per organo, op.10 – za orgulje solo: Gioia di nozze
10. F. Mendelsshon – Bartholdy: arioso „Weh ihnen, dass sie von mir weichen!“ ; aria „Sei stille dem Herrn“ iz oratorija „Elias“
11. Ch. Gounod: Repentir (O Divine Redeemer)
12. Gomez: Ave Maria