Talijanske kancone i svevremenski hitovi na Trgu Frane Petrića u izvedbi Davida Danijela.