GRBOSLOVNA BAŠTINA CRESKO-LOŠINJSKOG OTOČJA

U četvrtak, 25. svibnja u 19 sati predstavit ćemo monografiju Jasminke Ćus-Rukonić "Grboslovna baština cresko-lošinjskog otočja".
Monografija predstavlja iscrpan pregled heraldičke cresko-lošinjske baštine u kojem je svaki grb kataloški obrađen i valoriziran u svim bitnim elementima svoje pojavnosti: smještajem, dimenzijama, i opisom. Takav koncept, popraćen kvalitetnim crtežima i fotografijama može poslužiti kao temelj za neka buduća šira promišljanja, ali i daljnje vjerodostojnije bavljenje grboslovnom problematikom. Autorica monografije, muzejska savjetnica Jasminka Ćus-Rukonić već više od trideset godina proučava heraldičku baštinu Cresa i Lošinja te je u ovom djelu sabrala rezultate dugogodišnjih sustavnih terenskih istraživanja.