21/2
PUSNI UTORI
PLAKANJE PUSTA
10:00 h

ZATVARANJE KARNEVALA
15:00 h, Trg Frane Petrića