Pučka fešta Anina kojom se slavi sv. Ana, zaštitnica mjesta Vidovići, održati će se 26.07. u 21:30 h. Za zabavu je zadužena grupa Kantriders.