Bezget & Matošić Duo u sklopu međunarodnog festivala Regional 2022 nastupaju u Cresu u Arti baru 16.08. s početkom u 21:00 sat.