DANI CRESKE JANJETINE I MASLINOVOG ULJA
27.04.-01.05.2022.


27.04. – LOZNATI
Gostionica Bukaleta – Pohana janjetina

28.04. – CRES
Restoran Belona – Janjetina na žaru s palentom
Restoran Nono Frane – Janjetina „al forno“
Restoran Porta Bragadina – Janjeća jetrica “alla veneziana” s palentom (koradela)

29.04. – VALUN
Restoran Na moru – Janjetina s roštilja na drveni ugljen

30.04. – BELI
Restoran Tramontana - Janjeći žvacet

01.05. – CRES u 12h Trg Frane Petrića

Irish Masterchef Kathy Evans VS Croatian Masterchef Renato Kraljev

KOJI JE JANJEĆI GULAŠ BOLJI – IRSKI ILI HRVATSKI?Na dan promocije cijena navedenih menija – 100kn/ porciji